Aktiermeistarības kursi bez priekšzināšanām visām vecuma grupām.

 

Kursu mērķis - palīdzēt atklāt un attīstīt Jūsu radošās spējas audio video vizuālās mākslas jomā.

Screen Vision kursi dos ieskatu aktiera meistarības pamatos, attīstīs prasmes un iemaņas skatuviskajā darbībā, palīdzēs veidot kontaktu ar partneri un skatītāju, raidīt domu, attīstīt iztēli un fantāziju, attīstīt reakciju, žestus un ķermeņa plastiku. 

Programmā:

Aktiermeistarība:

Vingrinājumi impulsu un spontanitātes attīstīšanai.

Vingrinājumi Uzmanības treniņam, uzmanības koncentrēšanai, uzmanības dalīšanai – mazais un lielais uzmanības loks.

Etīdes -„Es dotajos apstākļos”.

Vingrinājumi iztēles un asociāciju attīstīšanai – darbībā un verbāli.

Žesti, mikromīmika, runas melodija (intonācija).

Teksta loģiskā analīze (dzeja, proza, publiskā runa, fabula, pasaka, dialogs, monologs).

Taktikas izvēle -paštēla radīšana.

 

Publiskā runa. Balss skanējums un testēšana. Vingrinājumu individuāla piemērošana. 

Elpošana. Pareizas elpošanas pamatprincipi. Elpošanas orgāni. Individuāla testēšana un vingrinājumi dziļās elpošanas apguvei. Vingrinājumu komplekss stresa mazināšanai runas laikā. 

Darbs ar tekstu. Teksts kā runas sastāvdaļa. Uztverama, strukturēta teksta pazīmes. Jēdzieniskie salikteņi. Kamola metode. Teksta vienkāršās analīzes pamatprincipi. Runas un gramatiskās un loģiskās pauzes.Teksta sagatavošana publiskai runai

 

Skatuves kustība. Apgūt zināšanas par skatuves kustību, tās lomu atbrīvotības sajūtas veidošanā un runātā vārda dinamiskā pasniegšanā skatītājiem. Pareizas stājas veidošanas pamati.

 

Stils un grims. Imidža struktūras pamatprincipi. Imidža komponentu analīze. Grima veidošanas secības pamatprincipi.  Iepazīšanās ar grima veidiem. Foto grima pamati.

 

 

Jūsu ieguvumi:

iemaņas uzmanības koncentrēšanai, uzmanības dalīšana

attīstītas prasmes un iemaņas skatuviskajā darbībā;

izpratne par savu balsi kā personības izteicēju;
iemaņas piemērot savu runu partnera uztveres īpatnībām;
zināšanas runas strukturēšanā;
prasme pareizi novērtēt jautājumus un atbilstoši strukturēt savu atbildi

grima veidošanas pamatprincipi .

pareizas stājas veidošanas pamati.

 

 

Jau no 2005. gada organizējam dažādas radošās apmācības, piesaistot Latvijā zināmus profesionāļus - runas pedagoģi un režisori Māru Liniņu, režisori Lauru Čaupali, režisoru Hariju Petrocki, aktrisi un runas pedagoģi Olesju Pšenenko, skatuves kustības režisori Santu Grīnfeldi un kustības pedagogu Vilni Bīriņu, stilisti Inetu Lesīti.

 

Nodarbības notiek vakaros no 18.00 - 21.00. Rīgas centrā - Dzirnavu ielā 135 (bezmaksas autostāvieta). 

Esam arī citur Apciemojiet mūs un kļūstiet mūsu draugi!

 twitter vimeo youtube facebook linkedin

   

By Joomlana.net